Welkom

Fysiotherapie Preijde en Innemee is een praktijk voor fysiotherapie inclusief medisch trainingscentrum op de Bovenmaatweg 58 in Huizen. Wij zijn specifiek opgeleid op het gebied van de juiste wijze van bewegen. Indien u hierbij klachten en beperkingen ervaart, stellen wij graag samen met u een behandelplan op. Wij behandelen, informeren en adviseren u vervolgens zodanig dat uw bewegingspatroon geoptimaliseerd wordt en uw klachten en beperkingen afnemen. Via zogenaamde huiswerkoefeningen heeft u hierin zelf een belangrijke rol.

Indien u de eerste keer in onze praktijk komt of als u met een nieuwe zorgvraag bij ons terugkomt, zullen wij allereerst met u in gesprek gaan. In dat gesprek noteren wij enkele administratieve gegevens van u, zoals uw adres, huisarts, zorgverzekering, contactgegevens, geboortedatum, medicatiegegevens en uw beroep en/of sport. Tevens kunt u de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van uw ziekte of aandoening aan de fysiotherapeut vertellen. Vervolgens zullen wij u gerichte vragen stellen over uw klachten en beperkingen in relatie tot uw ziekte of aandoening. Na het gesprek voeren wij een fysiotherapeutisch onderzoek uit. Dit bestaat uit waarnemingen en tests van de aangedane spier of het aangedane gewricht en -indien relevant – van met die spier of dat gewricht corresponderende lichaamsregio’s. Voorafgaande aan iedere test wordt aan u uitgelegd wat die test inhoudt en hoe de uitvoering ervan plaats zal vinden. Na het fysiotherapeutisch onderzoek zullen wij een behandelplan met u opstellen, bespreken en u vragen of u akkoord gaat met het behandelplan. Het behandelplan is niet vaststaand. Als tijdens de behandelsessies door evaluatie blijkt dat aanpassingen wenselijk of noodzakelijk zijn, dan zullen wij dat met u bespreken. Wij zullen altijd trachten u al tijdens de eerste sessie te adviseren en te informeren over uw aandoening, de gevolgen daarvan voor u en over de behandeling ervan. U kunt ons te allen tijde tijdens de behandelsessies vragen stellen. 

U kunt bij ons terecht voor algemene fysiotherapie, voor sportfysiotherapie, voor fysiotherapie na een ongeval of na een operatie en voor de behandeling van werkgerelateerde klachten. Ook bieden wij medische trainingstherapie in kleine groepen onder begeleiding van een fysiotherapeut. De fysiotherapeuten werkzaam bij Fysiotherapie Preijde en Innemee hebben o.a. kennis en ervaring op het gebied van fysiotherapie bij ouderen en sporters, bij patiënten na een (grote) operatie, bij houdingsgerelateerde klachten, bij arbeidsgerelateerde klachten en bij diverse chronische ziektebeelden.

Ons behandelteam bestaat uit gedreven, goed opgeleide en zeer ervaren behandelaars. Wanneer tijdens de behandeling blijkt dat een collega meer kennis en ervaring heeft wat betreft uw problematiek, dan verwijzen wij in overleg naar elkaar door. Zo nodig zullen wij dit ook doen naar collega-fysiotherapeuten buiten onze praktijk.

Fysiotherapie Preijde en Innemee werkt continu aan haar ontwikkeling en aan de kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Alle fysiotherapeuten en waarnemers in onze praktijk zijn BIG-geregistreerd (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), hetgeen o.a. betekent dat zij de wettelijk beschermde beroepstitel mogen voeren en dat zij onder het tuchtrecht vallen. Tevens zijn alle fysiotherapeuten en waarnemers van Fysiotherapie Preijde en Innemee ingeschreven in het KRF NL, hét kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten in Nederland. Het betreft een modern kwaliteitsregister dat stimuleert, kwaliteit borgt en transparant maakt. Voor patiënten, scholingsaanbieders, specialisten en verwijzers. Fysiotherapeuten in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie voldoen aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring en bijscholing.

Fysiotherapie Preijde en Innemee hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacy policy geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De laatste update van onze website was op 10 juli 2024.