Laatste nieuws

Mocht u ons op enig moment telefonisch niet kunnen bereiken, dan kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Het is ook mogelijk om ons een e-mail te sturen via ons e-mailadres  meerinfo@fysiotherapiehuizen.nl 

 

Helaas hebben wij in onze praktijk per 1 januari 2024 afscheid genomen van onze collega Natalja van der Burg. Natalja heeft sinds 2001 bij ons gewerkt en 22 jaar de revalidatie van het overgrote deel van onze patiënten verzorgd. Zij heeft dat altijd op zeer deskundige wijze gedaan en werd daarvoor zowel door patiënten/cliënten als door ons meer dan gewaardeerd. Natalja gaat nu, samen met haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, genieten van haar vrije tijd. Natalja, we zullen je deskundigheid en persoonlijkheid gaan missen! We wensen je een goede gezondheid en veel geluk toe in het volgende deel van je leven!

Gelukkig hebben we Jaap Graveland, al meer dan 10 jaar de vaste vervanger in onze praktijk, bereid gevonden de taken van Natalja over te nemen. Jaap zal dat op dinsdagen en donderdagen doen.

Jaap, dank voor je bereidheid en veel succes met je ‘nieuwe’ werk!

Tom Preijde en Rob Innemee

 

Fysiotherapie Preijde en Innemee heeft voor het jaar 2024 geen zorgovereenkomst afgesloten met zorgverzekeraar Caresq. De door Caresq aan ons gestelde voorwaarden  komen niet overeen met onze visie op fysiotherapie.

Dit betekent vanaf 1 januari 2024 voor Caresq-verzekerden dat u zelf de behandelingen fysiotherapie aan ons betaalt. U ontvangt hiervoor van ons maandelijks een factuur. Vervolgens dient u deze factuur in bij Caresq. De vergoeding voor fysiotherapie kent andere regels dan in het geval er wel sprake is van een afgesloten zorgovereenkomst. Meestal krijgt u van uw zorgverzekeraar 50-100%  van de behandelkosten vergoed. Let u er wel op dat dit percentage berekend wordt over het bedrag dat de zorgverzekeraar een fysiotherapeut met een zorgovereenkomst uitbetaalt. Dus niet het bedrag dat de fysiotherapeut aan u in rekening brengt (het zogenaamde praktijktarief).

Met alle andere zorgverzekeraars heeft Fysiotherapie Preijde en Innemee voor 2024 wel zorgovereenkomsten afgesloten!!

 

Fysiotherapie Preijde en Innemee heeft voor 2023 weer met alle zorgverzekeraars een zorgovereenkomst afgesloten.

In de afgelopen weken hebben wij de contractering voor 2023 afgesloten met het hierboven genoemde resultaat. Dat betekent dat indien uw behandelingen fysiotherapie vergoed worden vanuit uw zorgverzekering, wij deze ook in 2023 rechtstreeks zullen declareren bij uw zorgverzekeraar.

Fysiotherapie Preijde en Innemee onderschrijft ‘Statement Grensoverschrijdend gedrag’ van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. 

Of het nu werknemers, collega’s, studenten of patiënten betreft: fysiotherapie moet in een veilige, prettige omgeving plaatsvinden. Wij spreken ons heel duidelijk uit tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, machtsmisbruik en andere ongewenste omgangsvormen.

Als het om patiëntencontact gaat dan is de ‘Beroepscode voor de Fysiotherapeut’ heel duidelijk: “de fysiotherapeut respecteert de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en onthoudt zich van verbale en fysieke intimiteiten.”

Een fysiotherapeut bevindt zich vaak in een één op één behandelrelatie met een patiënt. Het is van belang om je als fysiotherapeut iedere dag weer te realiseren dat je in een afhankelijkheidsrelatie werkt waarbij de patiënt zich in een kwetsbare positie bevindt, of kan bevinden. Naast dat fysiotherapie in een één op één setting plaatsvindt, is er sprake van fysieke aanrakingen.

De fysiotherapeut moet zich bewust zijn van het feit dat dit onprettig of ingrijpend kan zijn voor een patiënt. Dit vereist een serieuze verplichting tot het geven van uitleg en vragen van toestemming aan de patiënt. Hierbij houd je als fysiotherapeut ook rekening met persoonlijke opvattingen en omstandigheden van een patiënt. Op deze manier zorgt de fysiotherapeut voor een veilige zorgomgeving.

Voor patiënten is er altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen een zorgverlener. Kijkt u hiervoor op https://defysiotherapeut.com

Fysiotherapie Preijde en Innemee kan u begeleiden bij het herstel na COVID-19. 

De meeste COVID-19 patiënten hebben milde tot matige klachten en kunnen thuis herstellen. Het kost tijd om te herstellen van COVID-19.

Zodra u zich beter voelt, is het belangrijk om dagelijkse activiteiten weer rustig op te bouwen. In de meeste gevallen is daar geen extra zorg voor nodig.

Wanneer het herstel van COVID-19 niet vordert, kan Fysiotherapie Preijde en Innemee u begeleiden bij het geleidelijk weer oppakken van dagelijkse activiteiten. Wij helpen u om inzicht te krijgen in de klachten en adviseren en begeleiden u bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten.

De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor paramedische herstelzorg als hij of zij vaststelt dat u deze zorg nodig heeft. Fysiotherapie wordt in dat geval vanaf de eerste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Wel geldt het eigen risico.

Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig.

Wanneer u vragen heeft over fysiotherapie bij het herstel na COVID-19, kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen of het contactformulier op onze website invullen.

Update: Sinds 25 februari 2022 zijn de coronaversoepelingen een feit. O.a. de anderhalve meter regel en de mondkapjesplicht vervallen.

De basisadviezen, zoals de zorg voor voldoende frisse lucht, het doen van een test bij klachten en het frequent wassen van de handen, blijven gelden.

Om kwetsbare patiënten zoveel mogelijk te beschermen blijven fysiotherapeuten bij Fysiotherapie Preijde en Innemee, conform het advies van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, in de behandelkamers (en in de oefenzaal binnen anderhalve meter van patiënten) gebruik maken van mondkapjes. Patiënten mogen dat ook blijven doen, maar dat is niet meer verplicht.

Update: Vanaf zaterdag 6 november gelden de nieuwe maatregelen voor corona. Samengevat zijn de volgende regels van toepassing in onze praktijk en oefenzaal:

 • De gezondheidscheck blijft van kracht
 • In onze praktijk dienen alle patiënten een mondkapje te dragen en geldt waar mogelijk de 1,5 meter regel.
 • In onze oefenzaal is geen mondkapje verplicht, maar geldt wel de 1,5 meter regel.
 • Het is in de zorg niet verplicht om een QR-code te tonen.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • We volgen de richtlijnen van de GGD en het RIVM strikt.
 • We wassen altijd voor en na iedere behandeling intensief de handen en gebruiken alleen papieren handdoekjes.
 • Na iedere behandeling worden de behandeltafels gedesinfecteerd met desinfecteermiddel en met papieren handdoekjes afgenomen.

Wat verwachten wij van u?

 • Als u verkouden bent, hoest, koorts en/of keelpijn heeft, of als u corona heeft of in quarantaine bent, maakt u dan geen afspraak of zegt u uw afspraak af.
 • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
 • Desinfecteer de oefenapparatuur in de oefenzaal direct na gebruik met de aanwezige alcoholspray
 • Neem uw eigen grote badlaken mee.
 • Kom u op tijd op uw afspraak.
 • Respecteer de basisregels: Was vaak en goed uw handen. Neem de 1,5 meter regel in acht en blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Update: Vanaf 26 juni 2021 versoepeling coronamaatregelen

Vanaf 26 juni 2021 gelden veel van de huidige coronamaatregelen niet meer. Wat betekent dat voor u en ons in onze praktijk en in onze oefenzaal?

 • Behandelingen: De verplichting om een mondmasker te dragen tijdens de behandeling fysiotherapie vervalt per 26 juni 2021. Wij adviseren u echter wel een mondkapje te blijven dragen in de behandelkamer wanneer de 1,5 meter-regel niet gegarandeerd kan worden. De gezondheidscheck blijft hoe dan ook een voorwaarde, net zoals de registratie voor bron- en contactonderzoek en het naleven van de hygiënemaatregelen.
 • Groepen: Het maximaal aantal deelnemers in de zaal vervalt. Tegelijkertijd is daar 1,5 meter afstand de norm. Het maximaal aantal mensen in onze zaal bedraagt daarom 6. Dit is inclusief de fysiotherapeut.

Gezondheidscheck coronavirus

Wij verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden vóór u onze praktijk of oefenzaal betreedt. Bij 1 keer ‘ja’ op een vraag blijft u thuis of zegt u de afspraak af.

Vragen gezondheidscheck

 1. Had u de afgelopen 24 uur last van 1 van de volgende klachten?
 • U bent verkouden (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn).
 • U hoest.
 • U bent benauwd of kortademig.
 • U heeft verhoging of koorts.
 • U ruikt en/of proeft plotseling niets meer, maar uw neus is niet verstopt.
 1. Heeft u corona? Is dit vastgesteld met een coronatest? Dan hoort u van de GGD wanneer u weer naar buiten kunt.
 2. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én koorts?
 3. Heeft uw huisgenoot milde coronaklachten én benauwdheidsklachten?
 4. Heeft u een huisgenoot met corona? En had u de afgelopen 10 dagen nauw contact met uw huisgenoot? 
 5. Bent u in quarantaine omdat u nauw contact had met iemand die corona heeft of had? Of omdat u in corona risicogebied was?   

Geen afspraak bij ‘ja’!

Bij 1 keer ‘ja’ op de vragen maakt u geen afspraak. Of u zegt de afspraak af.

Basisregels voor iedereen

 • Was vaak en goed uw handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

Update 3 oktober 2020: Naar aanleiding van de landelijke strengere maatregelen adviseren onze beroepsvereniging (KNGF) en het Ministerie van VWS vanaf 1 oktober 2020 patiënten een mondkapje (zoals gebruikelijk in het openbaar vervoer) te dragen tijdens de behandelingen fysiotherapie.

Dit is in lijn met het dringende advies van het kabinet om in publieke binnenruimten een mondkapje te dragen.

Voordat u onze praktijk binnengaat, verzoeken wij u de volgende vragen te beantwoorden:

Had u één of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur?

 • Hoesten
 • Verkoudheidsklachten
 • Verhoging of koorts
 • Benauwdheid
 • Reuk- en of smaakverlies

Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?

Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?

Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heeft u in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad, terwijl hij/zij nog klachten had?

Bent u in quarantaine omdat u direct contact had met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld en/of omdat u terug bent gekomen uit een Covid-19-risicogebied (zie www.wijsopreis.nl)?

Indien u één van de bovenstaande vragen met ja heeft beantwoord, gaat u onze praktijk dan niet binnen, maar neemt u telefonisch contact met ons op!

Update 8 augustus 2020: Komende periode zullen er veel patiënten terugkeren van hun vakantie. Patiënten zijn ook buiten Nederland op vakantie geweest.

Bij een aantal landen wordt vakantiereizen afgeraden, hierbij is het reisadvies dan ‘oranje of rood’. De kleurcodes geven aan hoe veilig een land of gebied is, of in het land of het gebied een veiligheidsdreiging is. Code rood en oranje staan gelijk aan een negatief reisadvies.

Wanneer een patiënt terug is gekeerd uit een gebied met een ‘oranje’ of ‘rood’ reisadvies, kan tot twee weken na thuiskomst reguliere paramedische zorg op afstand/digitaal plaatsvinden, er kan geen consult plaatsvinden in de paramedische praktijk of thuissituatie. Alleen bij irreversibele schade kan een spoedconsult aan huis plaatsvinden met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Wanneer een patiënt terugkomt uit een gebied met een ‘geel’ reisadvies, kan de behandeling ‘normaal’ plaatsvinden.

Mocht het reisadvies tijdens het verblijf in het buitenland veranderd zijn van ‘geel’ naar ‘oranje’, dan wordt uitgegaan van het beleid m.b.t. code ‘oranje’ ook als de patiënt geen symptomen van COVID-19 heeft. Als de patiënt na de 2 weken thuisquarantaine geen symptomen van COVID-19 heeft ontwikkeld kan de behandeling ‘normaal’ gestart of hervat worden.

De controle over het coronavirus die we sinds maart hebben bereikt, moeten we met elkaar zien vast te houden. Dit lukt alleen met de basisregels die voor iedereen in Nederland gelden:

 • blijf bij klachten thuis en laat u testen;
 • houd 1,5 meter afstand van anderen;
 • was vaak uw handen en hoest en nies in uw elleboog;
 • vermijd drukte door zoveel mogelijk thuis te werken, weg te gaan als het druk is en zoveel mogelijk buiten de spits te reizen.

In het belang het besmettingsrisico in onze praktijk voor u, voor andere patiënten en voor ons zo klein mogelijk te maken en te houden, verzoeken wij u nogmaals onze praktijk niet te betreden als:

 • u corona heeft, daarvan korter dan 2 weken geleden bent genezen en/of in thuisisolatie bent;
 • u verkouden bent, hoest, kucht of niest en/of keelpijn heeft;
 • u in een verpleeghuis of instelling woont;
 • u koorts heeft, meer dan 38°C. Wij verzoeken u dit 1 uur voor uw bezoek aan onze praktijk te meten;
 • iemand in uw directe omgeving of gezin koorts of corona heeft of in de afgelopen 2 weken bewezen corona heeft gehad;

Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor ons als zorgverlener.

Wij verzoeken u tevens:

 • onze praktijk niet te betreden als u geen afspraak met ons heeft;
 • onze praktijk in beginsel alleen te betreden;
 • direct na binnenkomst uw handen te desinfecteren;
 • de 1,5 meter regel in acht te nemen t.o.v. andere patiënten;
 • zelf een grote handdoek mee te nemen.

Update 1 juli 2020: Op woensdag 27 mei 2020 is vastgesteld dat de fitnesscentra per 1 juli 2020 hun deuren weer openen. In lijn met de fitnesscentra vullen we voor onze oefenzaal met de informatie hierna ons triage stappenplan aan:

Ook voorafgaande aan een behandeling in de oefenzaal dienen patiënten alle volgende vragen met ‘nee’ te kunnen beantwoorden, alvorens de zaal te mogen betreden.

 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Het is van essentieel belang om bij het begeleiden van groepen de kans op besmetting te minimaliseren. De onderstaande maatregelen zijn daarvoor noodzakelijk.

Algemene hygiënemaatregelen:

 • Schud geen handen.
 • Voordat de patiënten de oefenzaal betreden, desinfecteren ze hun handen met desinfectiemiddel.
 • Patiënten nemen zelf een handdoek en bidon mee om te gebruiken bij het oefenen/trainen.
 • Patiënten desinfecteren de apparatuur en het oefenmateriaal na ieder gebruik zelf. Hiervoor is desinfectiemiddel beschikbaar.
 • Praktijken maken zelf een keer per dagdeel (dus twee keer op een dag) met desinfectiemiddel deurklinken, kraanknoppen etc. schoon.
 • Het gebruik van kleedruimte en sanitair moet zoveel mogelijk worden beperkt. Patiënten dienen daarom (vooraf) omgekleed naar de praktijk te komen.

Maatregelen behandeling in een groep, mede om drukte in de zaal te voorkomen

 • Behoud bij behandeling in een groep zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand.
 • Behandelingen in de oefenzaal worden uitgevoerd op afspraak, zodat de patiëntenstroom kan worden gecoördineerd.
 • Patiënten komen niet eerder dan de afgesproken tijd, maximaal 5 minuten voor aanvang van de behandeling, de oefenzaal binnen.
 • Na de behandeling in de oefenzaal is het belangrijk dat de patiënten de zaal direct verlaten.

De omvang van de zaal bepaalt de groepsgrootte. De richtlijn van het RIVM is: tenminste 10m2 bruto vloeroppervlakte per persoon (inclusief apparaten). Hierbij wordt de fysiotherapeut gezien als een deelnemer van de groep.

Update 9 mei 2020:  Op donderdag 7 mei jl. zijn wij in onze praktijk weer gedoseerd aan het werk gegaan. Hiermee komen wij tegemoet aan het advies van het Ministerie van VWS en van het RIVM om de fysiotherapeutische zorgverlening behoedzaam en stapsgewijs op te schalen.

In het belang het besmettingsrisico voor u, voor andere patiënten en voor ons zo klein mogelijk te maken en te houden, verzoeken wij u onze praktijk niet te betreden als:

 • u corona heeft, daarvan korter dan 2 weken geleden bent genezen en/of in thuisisolatie bent;
 • u verkouden bent, hoest, kucht of niest en/of keelpijn heeft;
 • u in een verpleeghuis of instelling woont;
 • u koorts heeft, meer dan 38°C. Wij verzoeken u dit 1 uur voor uw bezoek aan onze praktijk te meten;
 • iemand in uw directe omgeving of gezin koorts of corona heeft of in de afgelopen 2 weken bewezen corona heeft gehad;

Het bovenstaande geldt natuurlijk ook voor ons als zorgverlener.

Wij verzoeken u tevens:

 • onze praktijk niet te betreden als u geen afspraak met ons heeft;
 • onze praktijk in beginsel alleen te betreden;
 • direct na binnenkomst uw handen te desinfecteren;
 • de 1,5 meter regel in acht te nemen t.o.v. andere patiënten;
 • zelf een grote handdoek mee te nemen.

Wij verzoeken u tenslotte de informatie hieronder in de update van 3 mei 2020 (nogmaals) te lezen. Dank daarvoor!

Update 3 mei 2020: Wij hopen dat u gezond bent en dat u zich zo goed mogelijk door deze nare periode heen beweegt!

In de media heeft ook u ongetwijfeld de berichten gelezen dat ‘de fysiotherapeuten weer mogen gaan opstarten’.

Dit ligt echter meer genuanceerd dan de zin hierboven doet voorkomen.

Daarom brengen wij u met dit bericht op de hoogte.

Op dit moment zijn wij druk bezig onze praktijk dusdanig in te richten dat wij onze zorgverlening aan u op korte termijn op een veilige en verantwoorde wijze kunnen opschalen.

Onderdeel hiervan is de aanschaf en levering van persoonlijke beschermingsmiddelen, die wij tijdens de behandelingen fysiotherapie kunnen gebruiken. De verwachting is dat deze medio komende week in ons bezit zullen zijn.

Hiervan uitgaande verwachten wij in de tweede helft van de komende week onze zorgverlening aan u te kunnen opschalen en te hervatten.

Als u vlak vóór het uitbreken van de coronacrisis bij ons onder behandeling was, zullen wij u per telefoon of per e-mail benaderen en weer een afspraak met u maken.

Als voorbereiding op de hervatting van de fysiotherapeutische zorg verzoeken wij u vriendelijk maar dringend, de navolgende informatie aandachtig te lezen.

In samenwerking met het Ministerie van VWS, het RIVM en de federatie Paramedisch Platform Nederland (PPN), heeft onze beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) 1 mei jl. de richtlijn ‘Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis’ gepubliceerd.

Op dit moment zien wij dat noodzakelijke zorg (voor zowel voormalig coronapatiënten als andere patiënten) uitgesteld wordt en dat patiënten zelf zorgmijdend gedrag vertonen vanwege vermeende besmettingsrisico’s. We zien ook dat uitstel van zorg kan leiden tot onomkeerbaar functieverlies bij patiënten. Langer uitstel van zorg zal o.a. leiden tot toename van gezondheidsschade bij patiënten. Met de bovengenoemde richtlijn willen we de paramedische zorg in Nederland op een veilige en verantwoorde wijze opschalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle patiënten en fysiotherapeuten, om besmettingsrisico’s te beperken.

Uitgangspunten

Alle patiënten kunnen benodigde zorg krijgen bij de fysiotherapeut, waar mogelijk op afstand;

 • Fysiotherapeuten werkzaam binnen een instelling houden het voor hun instelling vastgestelde test- en PBM-beleid (PBM = persoonlijke beschermingsmiddelen) aan;
 • Fysiotherapeutische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‘social distancing’ en wanneer het hygiëneprotocol (zie de bijlage) wordt toegepast;
 • Uiteindelijk bepaalt de fysiotherapeut, na professionele afweging, op welke manier de fysiotherapeutische zorg, inclusief tips voor de organisatie van zorg, het best toegepast kan worden in de praktijksituatie.
 • De fysiotherapeut informeert elke patiënt over mogelijke risico’s, ook al zijn zowel patiënt als fysiotherapeut vrij van corona-symptomen.

Triage voorafgaand aan elk consult in de fysiotherapiepraktijk, met de volgende vragen aan de patiënt:

 • Heeft u één of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Bij personen met bewezen COVID-19, of met gezinsleden met bewezen COVID-19, of personen met symptomen van COVID-19 of met gezinsleden met koorts of benauwdheidsklachten (het mogelijk ontwikkelen van COVID-19) zal de fysiotherapeutische zorg op afstand/digitaal (het behandelen van patiënten door middel van telefonische of digitale ondersteuning) plaatsvinden en niet in de fysiotherapiepraktijk.

Bij gezonde personen zonder COVID-19 klachten of zonder symptomen op basis van triage en bij patiënten langer dan 2 weken klachtenvrij van COVID-19, zal de fysiotherapeutische zorg zowel op afstand/digitaal kunnen plaatsvinden, maar ook in de fysiotherapiepraktijk. Onder deze groep valt ook de categorie patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19, de zogenaamde kwetsbare groep. Bij het consult van patiënten in deze groep wordt het consult gestart rekening houdend met de hierna genoemde algemene regels, ongeacht of het consult plaatsvindt binnen of buiten de 1,5 meter.

Tevens worden alle patiënten en fysiotherapeuten in onze praktijk geacht het eveneens hierna genoemde hygiëneprotocol te volgen.

Ook van de genoemde planning in onze praktijk verzoeken wij u notie te nemen en deze te volgen. Met een juiste planning van de behandelingen voorkomen wij drukte in de praktijk. Het uitgangpunt bij het maken van een planning is dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in de praktijk aanwezig zijn, om onderling besmettingsrisico zoveel mogelijk te voorkomen.

Tenslotte verzoeken wij u onze praktijk of oefenzaal niet te bezoeken zonder vooraf gemaakte afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch via 035-5255177, per e-mail via meerinfo@www.fysiotherapiehuizen.nl  of via het contactformulier op deze website.

Wij vatten de algemene regels, het hygiëneprotocol en de planning in onze praktijk kort voor u samen:

 • Wij verzoeken u onze praktijk alleen op afspraak te bezoeken;
 • Wij verzoeken u zich vóór en na een training in onze oefenzaal zoveel mogelijk thuis om te kleden;
 • Neemt u zelf een grote handdoek mee naar onze praktijk en oefenzaal;
 • Een patiënt mag binnen de praktijk of oefenzaal in beginsel niet worden vergezeld door een partner of begeleider. Indien dit toch noodzakelijk is: hanteer dan de 1,5 meter afstand;
 • Mocht u vlak vóór het binnenkomen van de praktijk/oefenzaal bemerken dat een andere patiënt de praktijk/oefenzaal wil verlaten, dan verzoeken wij u anderhalve meter naar achteren of naar opzij te stappen, totdat de andere patiënt de praktijk/oefenzaal heeft verlaten.
 • Wanneer u een afspraak heeft in onze praktijk, verzoeken wij u max. 5 minuten vóór uw behandeling binnen te komen en direct plaats te nemen op een stoel in de wachtkamer. De fysiotherapeut zal u in de behandelkamer binnenroepen, wanneer dat mogelijk is;
 • Desinfecteert u direct na binnenkomst in onze praktijk of in onze oefenzaal uw handen;
 • Desinfecteert u eveneens uw handen voordat u onze praktijk of oefenzaal weer verlaat;
 • Direct na een behandeling verzoeken wij u de praktijk zo snel als mogelijk in een rechte lijn te verlaten en geen gesprek aan te gaan met de zich mogelijk in de wachtkamer bevindende volgende patiënt. Dit geldt eveneens bij een training in de oefenzaal;
 • U blijft onverminderd welkom in onze praktijk en in onze oefenzaal!

In het belang het besmettingsrisico voor u, voor andere patiënten en voor ons zo klein mogelijk te maken en te houden, zullen wij strikt en consequent toezien op naleving van de algemene regels, het hygiëneprotocol en de planning in onze praktijk. Mocht dit verminderd of niet gebeuren, dan zullen wij aandacht schenken aan het alsnog naleven ervan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen u weer gauw en veilig in onze praktijk of oefenzaal welkom te heten.

Algemene regels:

 • Volg het hygiëneprotocol;
 • Was de handen regelmatig;
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Geen handen schudden;
 • Blijf thuis als u symptomen van COVID-19 hebt;
 • Wij stoppen de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft;
 • Wij houden de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk en combineren dit als het mogelijk is met behandeling op afstand.

Hygiëneprotocol:

Wij treffen in onze praktijk zoveel mogelijk adequate maatregelen voor social distancing. Wij maken continu professionele afwegingen in het realiseren van een veilige omgeving voor patiënt en fysiotherapeut. Voor de inrichting van de praktijk volgen wij de algemeen geldende regels van het RIVM en VWS. Wij hanteren bij het inrichten van de praktijk zoveel mogelijk de 1,5 meter regel.

De wachtkamer:

 • Wij hebben de tijdschriften en de patiënt-informatiefolders verwijderd;
 • Wij hebben de kapstok verwijderd en verzoeken u uw jas, paraplu e.d. mee te nemen in de behandelkamer;
 • Wij hebben het aantal zitplaatsen (stoelen ) beperkt;
 • Wij verzoeken u zo kort mogelijk vóór uw afspraak onze praktijk binnen te komen, zodat u zo min mogelijk andere patiënten zult kunnen tegenkomen;
 • Wij stellen tissues, desinfectiemiddel en een gesloten afvalbak beschikbaar;
 • Wij maken gebruikte oppervlakten regelmatig schoon;
 • Wij desinfecteren de deurklinken van de toegangsdeur tot de praktijk, de toiletdeur, de deuren van de behandelkamers, alsook andere deuren in de praktijk, regelmatig.

De behandelkamers:

 • Het is in de behandelkamer niet altijd goed mogelijk om de 1,5 meter regel in acht te nemen: wij verzoeken u daar wel zoveel mogelijk naar te streven;
 • Maximaal 2 personen in de behandelkamer;
 • Hoeslakens en handdoeken zijn verwijderd uit de behandelkamer.
 • Wij maken gebruikte oppervlakten en oefenmateriaal regelmatig schoon;

De toiletten:

 • Wij verzoeken u het toilet zo min mogelijk te gebruiken;
 • Wij stellen papieren handdoekjes, zeep, desinfectiemiddel en een gesloten afvalbak beschikbaar.
 • Het toilet zal regelmatig schoongemaakt worden.

 De oefenzaal:

 • Maximaal aantal mensen in de oefenzaal: één patiënt en fysiotherapeut per 20m2 bruto vloeroppervlak; in het geval van onze oefenzaal betreft dat maximaal 3 patiënten en één fysiotherapeut;
 • Wij zorgen voor minimaal 1,5 meter afstand tussen de apparaten.
 • Wij verzoeken u zo kort mogelijk vóór uw afspraak onze oefenzaal binnen te komen, zodat u zo min mogelijk andere patiënten zult kunnen tegenkomen;
 • Wij stellen tissues, desinfectiemiddel en een gesloten afvalbak beschikbaar;
 • Wij maken gebruikte oppervlakten en oefenapparatuur regelmatig schoon;
 • Wij desinfecteren de deurklinken van de toegangsdeuren tot de oefenzaal, de toiletdeur en de tussendeur, regelmatig.

Naast de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM (de hand-, hoest-, en nies-hygiëne en het ‘schud geen handen’-advies) nemen wij als fysiotherapeut ook specifieke hygiënemaatregelen in acht:

 • Wij wassen en drogen na iedere behandeling/training onze handen met zeep en drogen onze handen met een papieren handdoekje, dat we daarna in een gesloten prullenbak deponeren;
 • Wij gebruiken eventueel desinfectiemiddel;
 • Wij zorgen voor voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen, conform de richtlijn van het RIVM.

U als patiënt verzoeken wij eveneens vriendelijk, maar dringend aanvullende hygiënemaatregelen in acht te nemen:

 • Desinfecteert u direct na binnenkomst in onze praktijk of in onze oefenzaal uw handen! Wij stellen desinfectiemiddel beschikbaar;
 • Desinfecteert u eveneens uw handen voordat u onze praktijk of oefenzaal weer verlaat!
 • Neemt u zelf een grote handdoek mee naar onze praktijk;
 • Wij verzoeken u zich vóór en na een training in onze oefenzaal zoveel mogelijk thuis om te kleden.

Planning in onze praktijk:

Deze is er op gericht dat er zo min mogelijk mensen tegelijk in het gebouw aanwezig zijn, om onderlinge besmetting te voorkomen.

 • In onze praktijk zullen wij met twee fysiotherapeuten tegelijkertijd werken. Patiënten van de ene fysiotherapeut zullen de praktijk op het hele en halve uur binnenkomen en verlaten. Patiënten van de andere fysiotherapeut zullen de praktijk op kwart vóór en kwart over het hele uur binnenkomen en verlaten. Zo voorkomen wij zoveel mogelijk dat meerdere mensen elkaar tegenkomen.
 • Wij werken, zoals gewoonlijk, exact op tijd, zodat patiënten elkaar zo min mogelijk treffen.
 • Wanneer u een afspraak heeft in onze praktijk, verzoeken wij u onze praktijk 5 minuten vóór uw behandeling binnen te komen en direct plaats te nemen op een stoel in de wachtkamer. De fysiotherapeut zal u, wanneer dat mogelijk is, binnenroepen in de behandelkamer.
 • Mocht u vlak vóór het binnenkomen van onze praktijk bemerken dat een andere patiënt de praktijk wil verlaten, dan verzoeken wij u anderhalve meter naar achteren of naar opzij te stappen, totdat de andere patiënt de praktijk heeft verlaten. Dit geldt eveneens bij onze oefenzaal.
 • In de praktijk mag een patiënt in beginsel niet worden vergezeld door een partner of begeleider. Indien dit toch noodzakelijk is: hanteer dan de 1,5 meter afstand!
 • Direct na een behandeling verzoeken wij u de praktijk zo snel als mogelijk in een rechte lijn te verlaten en geen gesprek aan te gaan met de zich mogelijk in de wachtkamer bevindende volgende patiënt. Dit geldt eveneens bij een training in de oefenzaal.
 • U blijft onverminderd welkom in onze praktijk en in onze oefenzaal!

Update 16 april 2020: Via deze update willen wij u op de hoogte houden over het bereikbaar blijven van fysiotherapie tijdens de coronacrisis, over uw werkhouding thuis, over sporten en bewegen en over fysiotherapie na COVID-19:

Telefonisch- en videoconsult (of beeldbellen)

Aangezien wij u slechts onder strikte voorwaarden in onze praktijk of bij u thuis mogen behandelen, maken momenteel steeds meer van onze patiënten gebruik van de mogelijkheid van het telefonisch of van het videoconsult, oftewel beeldbellen.

Hiermee kunnen wij u blijven voorzien van fysiotherapeutische zorg. Ook met uw vragen kunt u zo bij ons terecht. Het is mogelijk hiervoor telefonisch, via e-mail of via het contactformulier op deze website een afspraak te maken. Wij kunnen u vervolgens middels een beveiligde videoverbinding zien en uw zorgvraag en klachten bespreken. Door het opgeven van oefeningen en adviezen, is het goed mogelijk om aan uw herstel te blijven werken, zodat u minder pijnklachten en/of beperkingen zult ervaren. Mochten er specifieke fysieke klachten danwel vragen zijn, kijken wij samen met u wat de behandelmogelijkheden zijn.

Wij maken u erop attent dat alle zorgverzekeraars deze vorm van fysiotherapie per telefoon- of videoverbinding volledig vergoeden vanuit zowel uw basis- als aanvullende verzekering.

Werkhouding thuis

Velen van u werken momenteel thuis met een PC of een laptop. Werkplekken thuis zijn veelal niet voldoende Arbo-proof ingericht in vergelijking met uw werkplek op kantoor of in uw bedrijf. Helaas vernemen wij steeds vaker dat dat leidt tot fysieke klachten en beperkingen.

Ook voor deze categorie patiënten geldt: vaak al tijdens enkele videoconsults kunnen wij u adviseren m.b.t. de juiste werkhouding en het verminderen van de inmiddels al ontstane klachten en beperkingen.

Sport- en beweegadviezen tijdens de coronacrisis

Ook in deze uitzonderlijke situatie, is het van groot belang voldoende te bewegen. Juist wanneer u gedwongen wordt steeds langer thuis te blijven. Zoekt u daarbij ondersteuning? Dan kunt u contact met ons opnemen en helpen wij u graag!

Fysiotherapie na COVID-19:

De kans is groot dat veel medische professionals, dus ook wij als fysiotherapeuten in de eerste lijn, op korte termijn te maken krijgen met patiënten die moeten herstellen na een COVID-19 ziekenhuis- en/of intensive care (IC)-opname. Daarom hebben wij toenadering gezocht tot het onderzoeksproject van Amsterdam UMC en het Lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg van de Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoeksproject, genaamd REACH, REhabilitation After Critical ilness and Hospital discharge, omvat een regionaal netwerk van eerste- en tweedelijns professionals die betrokken zijn in de revalidatie van complexe patiënten na ziekenhuis opname. Professionals in het netwerk zijn geschoold in de specifieke complexe problematiek bij genoemde patiënten. Het REACH netwerk heeft versneld hun ‘Post intensive care Toolkit’ ter beschikking gesteld, die fysiotherapeuten en andere medici kan ondersteunen in de behandeling van patiënten na de ziekenhuis fase.

 

Update 27 maart 2020: U bent inmiddels allen op de hoogte van het beleid rondom het coronavirus. Via deze informatie proberen wij u op de hoogte te brengen hoe wij in onze praktijk omgaan met de gevolgen van het coronavirus. Wij verzoeken u deze informatie te delen met uw gezinsleden, in het geval zij ook patiënt in onze praktijk zijn.

Om het risico op verdere verspreiding van het virus te verkleinen, volgen wij de richtlijnen van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD, de zorgverzekeraars en onze beroepsorganisatie, het KNGF.

Wij beoordelen bij nieuwe aanmeldingen en huidige patiënten allereerst telefonisch (035-5255177) of (bij geen gehoor) via e-mail (meerinfo@www.fysiotherapiehuizen.nl) uw fysiotherapeutische hulpvraag. Bij bestaande behandelingen bespreken wij de voortgang. Wij screenen tijdens dit contact op:
• De haalbaarheid van het starten van een behandeling;
• Het risico van restschade voor functioneren bij niet behandelen.

Indien wij na onze screening concluderen dat uitstel van de behandeling niet wenselijk is, behandelen wij u niet ‘in persoon’ in onze praktijk of bij u thuis, maar is telefonische- of beeldbegeleiding van u door ons een beperkt maar bewezen alternatief. Deze wijze van behandelen wordt vergoed vanuit de basis- en aanvullende verzekering. Ook vinden wij het belangrijk om het ingezette behandelproces te blijven monitoren middels telefonisch contact of een beveiligde beeldverbinding. Eén van de redenen hiervoor is dat u van ons mogelijk oefeningen heeft gekregen en u deze onder onze verantwoordelijkheid uitvoert. Wij willen hiermee duidelijkheid krijgen over de voortgang van uw herstelproces en kunnen zo de aanpak wijzigen wanneer dit noodzakelijk is geworden.

In specifieke situaties behouden wij ons het recht voor om samen met u en uw huisarts of specialist het beleid te bepalen.

Wanneer uw huisarts of specialist in uw geval fysiotherapie ‘in persoon’ in onze praktijk of bij u thuis adviseert, respecteren wij zoveel mogelijk de 1,5 meter regel en andere voorzorgsmaatregelen.

Wij zullen alle beslissingen die wij samen met u nemen, vastleggen in uw fysiotherapeutisch dossier.

Wij verzoeken u te respecteren dat onze persoonlijke afwegingen kunnen leiden tot het niet continueren van de behandeling, waarbij wij uw belangen in even grote mate laten meewegen.

Wij zullen onze website zo actueel mogelijk houden.

Wij zijn ons ervan bewust dat wij, rekening houdend met de huidige crisis, het normaal door ons gewenste behandelbeleid hebben moeten aanpassen. We hopen dat er met bovenstaand informatie voldoende mogelijkheden voor u zijn om contact met ons op te nemen en uw gezondheidsvragen bij ons neer te leggen.

Heeft u vragen over het continueren van uw behandeling, over de bovenstaande informatie of heeft u een andere vraag, belt u ons dan op 035-5255177 of (bij geen gehoor) stuurt u een e-mail naar meerinfo@fysiotherapiehuizen.nl  Ook kunt u het contactformulier op onze website gebruiken. Mocht u geen prijs meer stellen op berichten, updates of vervolgcontact van ons, laat u ons dat dan weten?

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en wensen u veel sterkte toe.

Heeft u nog op- of aanmerkingen of adviezen voor ons, laat u ons dit dan weten? We proberen samen met u door deze moeilijke periode heen te komen