Onze visie en wat wij doen

Onze visie:  De fysiotherapeutische behandelingen worden bij Fysiotherapie Preijde en Innemee gegeven vanuit de visie dat het menselijk lichaam optimaal kan functioneren als alle bewegingssystemen in balans zijn.

Vaak zijn bewegingssystemen van het menselijk lichaam echter in onbalans met elkaar. Dit leidt dan tot een verminderd functioneren. Het dagelijks leven kan hierdoor meer of minder worden beïnvloed. Het is vervelend als men een blessure heeft opgelopen of klachten van het lichaam ervaart die normaal bewegen in de weg staan.

Onze aanpak richt zich op het herstellen van de normale functies van het lichaam. Maar wij vinden het in voorkomende gevallen ook belangrijk dat men duidelijkheid krijgt hoe dit heeft kunnen ontstaan. Hierdoor is het mogelijk maatregelen te nemen om preventief te adviseren en te corrigeren. Zo krijgt men werkelijk controle over het eigen lichaam.

Bij grote verstoring in de bewegingssystemen is het dus mogelijk hulp te krijgen in de vorm van adviezen, therapieën en medische ingrepen. In de fysiotherapiepraktijk wordt dit ook toegepast middels coaching en belastingadviezen, oefenopdrachten, fysische dan wel elektronische behandelvormen en massage in diverse vormen.

Deze therapieën zijn, altijd in overleg, persoonlijk afgestemd op de patiënt en in vertrouwelijkheid geadviseerd. Het is dan ook niet toegestaan deze behandelvormen door te geven aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend therapeut.

Tevens wordt verwacht dat de opgegeven opdrachten/adviezen juist uitgevoerd en/of toegepast worden. Bij twijfel of onduidelijkheid van de uitvoering en/of ervaren oefeneffecten, is het verplicht contact op te nemen met de therapeut of collega in de praktijk aanwezig, teneinde tot een goede afstemming te komen en de behandeling normaal te laten verlopen. Verder wordt u uitgenodigd positieve en of negatieve feedback te geven aan de therapeut betreffende de behandeling c.q. de behandelomstandigheden  wanneer dit volgens u wenselijk is.

Wat wij doen?

Fysiotherapeuten zijn de expert in houding en beweging. Wij helpen u bij het voorkomen, verhelpen of verminderen van lichamelijke klachten en zorgen ervoor dat u weer optimaal kunt bewegen. Onze fysiotherapeutische zorg past bij uw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat u wilt bereiken.

Bij de eerste afspraak willen wij precies weten wat uw lichamelijke klachten zijn. Zo kunnen wij vaststellen of u gebaat bent bij fysiotherapie of eerst naar uw huisarts moet. Zo’n uitgebreid gesprek is niet nodig als u door de huisarts of medisch specialist bent doorverwezen.

Als duidelijk is dat fysiotherapie u kan helpen, gaat u samen met ons op zoek naar de mogelijke oorzaken van uw klachten. Wij willen ook weten wat uw persoonlijke doelen zijn. Wat hoopt u met de behandeling te bereiken? Wat wilt u (weer) kunnen? Wij onderzoeken ook het lichaamsdeel waar u last van heeft en kijken welke invloed uw klacht of aandoening heeft op uw houding en de manier waarop u uw lichaam beweegt.

Als wij een diagnose hebben gesteld, bespreken wij met u het behandelplan. De fysiotherapeutische behandeling past bij uw persoonlijke situatie en is gericht op het doel dat u wilt bereiken.