Sportfysiotherapie – Arbeid en Gezondheid

Sportfysiotherapie 

speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting en advies voor iedereen die wil gaan sporten. De sportfysiotherapeut begeleidt en adviseert ook ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In zijn praktijk ziet de sportfysiotherapeut tevens ouderen en kinderen bij wie sport onderdeel is van de therapie. De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De therapie richt zich niet alleen op het herstel van deze gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

Arbeid en Gezondheid

Fysiotherapie Preijde en Innemee heeft door middel van opleiding en ervaring expertise op het gebied van werkgerelateerde klachten. Wij zijn gespecialiseerd in de herstelmogelijkheden van werknemers die (dreigen te) verzuimen door fysieke klachten. De focus ligt op individuele, op het werk georiënteerde training met als doel de werknemer zo snel als mogelijk en gezond terug te brengen in het arbeidsproces. Wij werken hierin voornamelijk als behandelaar vanuit onze fysiotherapiepraktijk, inclusief oefenzaal. Zo nodig werken wij ook binnen de organisatie van de werknemer.

Met het inschakelen van Fysiotherapie Preijde en Innemee krijgt de werknemer deskundige begeleiding bij het herstel van zijn klachten in de context van zijn of haar werkomstandigheden. Dit levert een vitale werknemer in een gezonde werkomgeving op. Het voorkomt of verkort zo het ziekteverzuim van de werknemer, waardoor afname van ziektekosten en toename van arbeidsparticipatie en -productiviteit.

Wij werken, indien van toepassing en altijd pas na instemming van de werknemer, in samenwerking met de bedrijfsarts, arbo professional, huisarts en/of medisch specialist.

Fysiotherapie Preijde en Innemee brengt na de intake de fysieke belasting en de fysieke belastbaarheid van de werknemer in kaart. Indien hieruit blijkt dat de klachten van de werknemer een relatie hebben met de werkomstandigheden, wordt een werkplekonderzoek voorgesteld. Op basis van de uitkomsten van intake en onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld. Na overleg met betrokken partijen voeren wij het plan uit.

Fysiotherapie Preijde en Innemee rapporteert de bevindingen tijdens en na het behandeltraject met de betrokken partijen, ook dan pas na instemming van de werknemer.

Een gedeelte van de kosten van het behandeltraject valt onder de vergoeding van de aanvullende zorgverzekering van de werknemer. De kosten van het werkplekonderzoek en de begeleiding van de werknemer op de werkplek zijn voor rekening van de werkgever.